Henkinen matkani

Olen syntynyt nykykehooni 1973 ja ollut kokemukseni mukaan ammatillisesti ja psyykkis-energeettisessä kehityksessäni monipuolinen. Olen ollut muun muassa vammaisavustaja, 150 Sydänkeskeisen ryhmämeditaation ohjaaja ja siltojen rakentaja ääripäiden välillä… Varhaisnuoruudessani omaksumani elämäntapani mukaisesti olen yhä usein valtavasta informaatiomäärästä oleellista tietoa etsiväinen.

Nykyisen toimintani kannalta oleellisimmat kuviot eli ensimmäiset tiheämmät julkiset esiintymiseni ja energiahoitoni aloittelin 1998 – 2000. Mainittakoon, että erilaisia Reikihoitoja (kävin Reiki I:n 2000 ja Reiki II:n 2002) olen tehnyt yli 500 ja yhteensä luontaishoitoja yli 1500.

Olen aina poikennut massasta siinä, etten ole kokenut kuuluvani mihinkään ryhmään, lyhyehköjä innostuksia lukuun ottamatta. Ja siinä, etten koe monenmoisten koulutusten olevan se oleellisin juttu siinä, mitä olen maailmalle antanut töissä ja muualla… Kuitenkin syvimmistä aina jotain jää. Kuten vuosina 2002 – 05 toteuttamani erään meditaation päivittäisen kolmivuotisen harjoittamiseni vuoksi energiakenttäni koen yhä helposti laajaksi… Ja henkisyydessä Chögyam Trungpa ja Helena Blanka ovat minuun 00-luvulta alkaen eniten ja pysyvänoloisesti vaikuttaneet.