Taustaa

Miten ongelmasi mielestäsi ovat syvimmiltään syntyneet? Toivon että hiljennyt siihen. Ja ymmärrät sen, miten paljon mielenhiljaisuuden puute on ihmisten ongelmien taustalla kaikilla tasoilla. Avaan tuon ajatuksen blogissani vuosien aikana.

Itselleni parhaasta luonnollisuudesta, jonka ymmärrän muun muassa luovaksi, maadoittuneeksi, sisäisen vapautuneisuuden ilmentämiseksi mutta kulttuurisuuden vastakohdaksi… Ikuisiksi arvoiksi esimerkiksi hoidollisuuden taustalla…

Egoiluista, raskasmetalleista ja muusta turhasta puhdistumisen suunnaksi…

Luonnollisuus on minulle suuntautumista syvempään yhteyteen maailmankaikkeuden ikuisen puolen kanssa… Perustaa sille, että voimme niin päättäessämme olla maadoittuneesti, oleellisesti ykseyteen suuntautuvaisia…

Entä jos irrottautuisit yleiskulttuurista niin, että voimakkaammin aistisit: psyykkisen ja fyysisen terveyden hankaluutemme ja ongelmamme juontuvat syvimmiltään eniten mielenhiljaisuutemme puutteesta…

Tämän sivustoni ykköstarkoitus on esitellä kyseisiä ongelmia ja niiden parhaita ratkaisuja. – Keskityn niissä luonnollisesti vain niihin harvoihin sellaisiin, missä koen minulla olevan huippuluokan annettavaa.. Kuten ratkaisuissa niihin, mitkä ovat auttaneet hienoimmin itseäni ja missä olen saanut aiemmin asiakkailtani ja muilta eniten tunnustusta. Lisäksi suuresti onnistuneet ratkaisut ovat yleensä suurta yhteistyötä, jossa autettavalla on oleellinen rooli.

Erityisen kiinnostunut olen vaikeiden fyysisten terveysongelmien ratkaisemisesta. (Muistathan kirjoittaa niistä minulle: seppolahdevalo@protonmail.com. Niissähän oleellisia yksityiskohtia on yleensä paljon ja ratkaisu tulee räätälöidä. Ja jos en itse ole paras auttaja, niin oikein mielelläni vinkkaan sinulle verkostostani jonkun. Sitä paitsi, en ala julkisesti mainostamaan joitain tietämiäni tuotteita, mistä saisin vain päälleni lääkejättien myötäjuoksijoiden hyökkäyksen.)

Henkinen matkani

Olen syntynyt nykykehooni 1973 ja ollut kokemukseni mukaan ammatillisesti ja psyykkis-energeettisessä kehityksessäni monipuolinen. Olen ollut muun muassa vammaisavustaja, 150 Sydänkeskeisen ryhmämeditaation ohjaaja ja siltojen rakentaja ääripäiden välillä… Varhaisnuoruudessani omaksumani elämäntapani mukaisesti olen yhä usein valtavasta informaatiomäärästä oleellista tietoa etsiväinen.

Nykyisen toimintani kannalta oleellisimmat kuviot eli ensimmäiset tiheämmät julkiset esiintymiseni ja energiahoitoni aloittelin 1998 – 2000. Mainittakoon, että erilaisia Reikihoitoja (kävin Reiki I:n 2000 ja Reiki II:n 2002) olen tehnyt yli 500 ja yhteensä luontaishoitoja yli 1500.

Olen aina poikennut massasta siinä, etten ole kokenut kuuluvani mihinkään ryhmään, lyhyehköjä innostuksia lukuun ottamatta. Ja siinä, etten koe monenmoisten koulutusten olevan se oleellisin juttu siinä, mitä olen maailmalle antanut töissä ja muualla… Kuitenkin syvimmistä aina jotain jää. Kuten vuosina 2002 – 05 toteuttamani erään meditaation päivittäisen kolmivuotisen harjoittamiseni vuoksi energiakenttäni koen yhä helposti laajaksi… Ja henkisyydessä Chögyam Trungpa ja Helena Blanka ovat minuun 00-luvulta alkaen eniten ja pysyvänoloisesti vaikuttaneet.