Palvelut

Energiahoidot läheltä ja etäältä sekä yhdistelmähoidot (kosketuskeskeinen energiahoito + perinteinen hieronta)

RATKAISUKESKEISYYS ENERGIAHOIDOISSANI

Kokeile ja tutkaile, miten energiahoito voi ratkaista hankaluuksiasi ja ongelmiasi!

Itse olen kokenut niin suuria fyysisiäkin myönteisiä, mitattavissa olevia vaikutuksia kosketusta sisältämättömistä energiahoidoista, että moni ei taida uskoakaan. Otan vain pikkuesimerkin. Kauan sitten luulin kehossanikin tuntuvan energian voimakkuuden vuoksi energiahoitajani painavan sormellaan tiettyä kohtaa vatsassani, vaikka en edes nähnyt että hänen kätensä oli vatsani kohdalla ja juuri siinä kohdassa sormella osoittaen, missä tuntemukseni tunsin, monta senttiä vatsani yläpuolella.

Toiseksi, ratkaisukeskeisyys energiahoidoissa on minulle usein – auktoriteettipäättelyä käyttämätöntä – parhaiden käytäntöjen poimimista eri hoitomuodoista ja muista lähteistä samaan hoitoon tai hoitosarjaan. Tuollainen sisältää myös sen, että hoitosuhteessa, hoitokäynneillä ja niiden välillä, pidetään oleellisena tarvittaessa muutakin auttavaa, kuten henkisen kasvun vinkkejä.

(Jatkoa lopussa, Liitteessä.)

💎

💎

💎

YLEISTIETOJA

Hoitojen ennakkosuunnittelu

Hoitojen rajat ja sisällöt neuvottelemme sähköpostitse ennen hoitoa ja tarvittaessa säädämme ne vielä hoitoajan alussa.

Tutustumisena voimme esimerkiksi jutella hetken. Puhelimessakin toteutettuna saan silloin sinusta käsityksen, jonka myötä etäenergiahoidot onnistuvat. Tai voit tulla perinteisen tyylin mukaiseen Reiki I -hoitoon, joka on Suomessa varsin monien hyväksi ja tutuksi toteama. (Koko hoito 1 h tai osahoito 40 minuuttia ja jos haluat keskustella enemmälti, niin aikaa tulee varata enemmän).

💎

Hoitotakuu

Jos jostain syystä et ole antamaani hoitoon tyytyväinen ja kommunikoit asian selväksi kanssani, veloitan vain 50 % normaalista korvauksesta.

Varmuutta esimerkiksi kivun poistumisesta en voi antaa. Vaikka toistaiseksi olenkin saanut hoidettaviltani aina kivun pois yhdellä 5 – 30 minuutin hoitokerralla. (Se, mikä sielullinen korkeampi tehtävä sairaudella ja oireilla on ja miksi sairaus syntyy ja paranee, on hyvin monitahoinen asia. Eikä vaikeita kiputapauksia ole tullut vastaani.)

💎

Hoitopaikka

Sopimuksen mukaan tai Auringonsalo Salon keskustassa (Turuntie 22, 24100 SALO).

Etähoidoissa paikalla ei ole merkitystä, mutta hoito on tehokkaampi, ehkä paljonkin tehokkaammantuntuinen, jos pystyt itsellesi sopivassa paikassa rauhallisessa paikassa keskittymään hoitoaikana hoidon vastaanottamiseen.

💎

Työtapani

energiahoidoissa on yhdistelmä Self-Identity Ho’oponopono- ja Reikimenetelmästä sekä hoidettavana saamistani hoitavien energioiden, kuuntelevan kosketuksen ja muun sellaisen kokemisestani.

Mahdollisimman ”egottomasti” kanavoiva energiahoitaminen on luontaishoitamiseni ytimessä, jo alusta eli vuodesta 1999 alkaen. Samoin ytimessä on Self-Identity Ho’oponopono -menetelmä, jossa erikoisinta on puhdistaa hoidettavan energioita ottamalla ne itseensä ja puhdistamalla ne sitten itsestä. Kolmas vaikutteiden lähteeni on Reikimenetelmä. Neljäs ulottuvuuteni on klassinen hieronta. Lisäksi joskus hankalissa tilanteissa, jos muu ei auta, muodostan ja siirrän oman hoitavan tunteeni hoidettavaan koskettamalla, vaikka se vie omaa henkilökohtaista energiaani.

Suuntautumiseni on yleisimmin ilmaisten suoraviivainen ongelmiesi ja hankaluuksiesi juurisyiden ymmärtäminen ja ratkaiseminen kokonaisvaltaisesti ja muutoin mahdollisimman kestävästi.

Hoidossa voit valita sen, mikä sinulle on luontevinta. Esimerkiksi, makaatko hoitopöydällä vai istutko tuolilla. Ja keskitytkö vain rentoutumiseen ja hoidon vastaanottamiseen vai oletko itsekin energiahoitamassa itseäsi.

Minulla ei ole egon kaavoja itseni eikä hoidettavan suhteen rajoittamassa hoitoa. Hoidon räätälöinti suurella Sydämellä asiakkaalle sopivaksi on minulle itsestään selvyys.

Energiahoidoissa mukana on aina tärkeässä roolissa osapuolten henkimaailma. Sellainen ei ole minulle vaihtoehto, että antaisin hoidon ilman itselleni luontevan korkean henkimaailman tukea.

Minulle on tyypillistä myös vuosittain useaan kertaan päivittää hoitoihin liittyviä tietotaitojani, vieraskielisistäkin lähteistä.

Pidän tuota tärkeänä asiana, koska alan auktoriteetit eivät välttämättä suuriakaan oikaisuja ja päivityksiä itse Suomeen tuo tai tuovat vasta vuosikymmenten päästä, kuten Reikin historia Suomessa osoittaa. (Itselleni suuri tietomäärä asiasta avautui vuosina 2002 – 05.)

Kuitenkin, jos niin haluat, toki yhä oikein mielelläni Reikihoidan kosketuskeskeisesti vaikkapa vain juuri sillä Usuin läheisen oppilaan Eguschin keksimällä käsiasentokaavalla, mikä ainakin Takata -linjaisilla Reiki I -kursseilla opetettiin ainakin vielä 00-luvulla. Se sopii, sillä energiahoitajan oleellisin työ on sisäinen.

💎

Hoidon kesto
Mukavuutta hakevat hoidot hoitopöydällä voivat olla vaikkapa kolme tuntia. Mutta 15 minuuttia on usein aivan riittävä yksittäisen hoidon kesto. Varmistaakseni hoidon perille menemisen ja kehittyäkseni itse ihmisenä ja hoitajana, saatan etäenergiahoidoissa olla hoitajana joskus kauemminkin, enintään tunnin.

(Lyhytkestoisuuden hyvin toimivuuden edellytys on kuitenkin hoidon kunnollinen valmistelu. On tärkeää, että hoitosuhde on hyvä jo ennen hoitoa ja ettei hoidettavakaan syö raskaasti liian lähellä ennen hoitoa… Oma latautumiseni hoitoon alkaa yleensä jo yli vuorokausi ennen hoidon alkua.)

💎

Paikka
Etähoidoissa etäisyydellä ei ole merkitystä, lähihoitoja teen ensisijaisesti Varsinais-Suomen Salossa.

Esimerkiksi Auringonsalossa Salon keskustassa (Turuntie 22, 24100 SALO).

💎

Hinta ja maksutapa

85 e / hoito ja yli tunnin hoidot 85 e / tunti. (Hinnat sis. Alv. 24 %)

Maksutapoina käy vain käteinen ja tilisiirto.

Lähihoitoihin Salon keskusta-alueen ulkopuolella lisätään kohtuulliset kulukorvaukset.

Näkemykseni mukaan luontaishoidoista tulisi periaatteessa maksaa merkittävästi, jos ne ratkaisevat asiakkaan mielestä merkittäviä ongelmia tai ovat erityisen mukavia eikä vaikkapa siksi, että paljon ovat maksaneet jotkin koulutukset, joiden laatua asiakas tuskin voi edes objektiivisesti hahmottaa. (Esimerkiksi koeputkessa olevaan liuokseen vaikuttamisen testiä ei tehdä.) Itse en ole lähtenyt kuitenkaan merkittäviä summia pyytämään hinnoittelussani, koska alalla ei ole standardisoitua hoitovoimatestiä.

💎

💎

💎

RATKAISUKESKEISYYDESTÄ ENERGIAHOIDOISSANI PIDEMMÄSTI

On tavallista, että emme tiedä emmekä aisti kaikkia tukoksiamme, joita useimmilla ihmisillä vaikuttaa olevan monella tasolla. Kyse ei edes ole ”vain” diagnosoitujen sairauksien sairauspäivien lisääntymisestä. Nykyisin Suomessa aiempaa useammat ihmiset kärsivät aiempaa useammin (aiempaa pidempiä jaksoja ja jopa kroonisesti) sairauksista sekä epämääräisistä psyykkisistä ja fyysisistä oireiluista, joille ei löydy ainakaan virallisen terveydenhuollon piiristä – ainakaan uskottavaa – diagnoosia. Lisäksi yhä useampi kokee maailmamme ennätysmäisesti ja enenevästi sisäisesti ristiriitaiseksi. Sellainen heikentää arkipäiväistä hyvinvointia, vaikka luottamusta vielä löytyisi ikuisiin henkisiin totuuksiin ja johonkin korkeampaan maailmaa Johdattavaan hyvyyteen. Lisäksi on niitä, joilla koko elämän mielekkyys ja egoiluja korkeampi, henkinen tarkoitus on epäselventynyt tai jopa tyhjyyden mieliala vaivaa.

Niinpä energiahoitojen luulisi kiinnostavan… ja kaikilta oleellisilta osin ratkaisujen avaimet eivät häämötä varmaan maallistenkaan ihmisten mielestä missään luontaishoidollisessa mekaanisuudessa… joten entä hoidollisesti oleellisen harmonian tason voimistaminen energiahoidossa…?

Kuitenkin maallinen lähestymistapa ongelmienratkaisuun on vielä nykyäänkin kaikessa täysin mekaaninen. Moni mieltää työn käsitteen ytimeltään mekaaniseksi suorittamiseksi. Moni ei tiedä esimerkiksi tutkimuksista, joissa rauhanmeditaatioryhmien perustaminen on lieventänyt rikollisuustilastoja. Moni ei keskity sellaisiin, kuten ykseyden sädehtiminen. Ja niinpä yleiskulttuuri on vaikuttanut myös energiahoitamisen alaan. Moni hoitaja ja hoidettava ajattelee, odottaa, visualisoi ja kokee hoidettavan energiakehon ja sen energiahoidosta vaikuttumisen vain mekaaniseksi ilmiöksi. Siten osapuolten, jopa hoitajan, hoitoon valmistautumisella ja yleisellä sisäisen harmonian asteella ”ei ole suurta väliä”, vaan hoitaja on kanavointiteknikko, joka ”vain kanavoi”. Ja hoidettava sitten tavallisen uskomuksen mukaan vetää ihan hyvin puoleensa sitä mitä eniten tarvitsee.

Itse pidän tuollaista kaikkea pintatason näkemyksellisyytenä ja osatotuudellisuutena.

Nimittäin tokihan hoidettavaansa merkittävästi harmonisemmassa tilassa oleva hoitaja voi kokonaistietoisuuttaan resonoimalla auttaa paljonkin hoidettavaansa suoraan energeettisesti, sanoittakin. Toiseksi, kannattaa ottaa vakavasti se, ettei energiahoitamisessa eikä jossain energiahoitomenetelmässä (kaikista niistä lienee joillekuille jotain hyötyä) ole mitään ehdotonta rajaa, mihin sen hoitovaikutuksen voimistaminen mahdollisuus päättyy. Hoitojen vaikutusmekanismeja tulisi siis tutkia enemmän – esimerkiksi, mitä voisi olla paras muutaman päivän latautuminen hoitoon, minkä itse olen ajoittain toteuttanut ja hyväksi kokenut.

Ajatellaan vaikkapa parantavaa läsnäoloa, esimerkkinä buddhalainen parantava meditaatio ja henkisen opettajan antama vastaanotto, satsang. Parantavaan läsnäolon muotoutumiseen kuuluu kaikki asiaan liittyvä parantava aistittava, aistimisalueen ulkopuolelle jäävä oleellinen ja ylifyysisten tapahtumien energiainformaatio. Esimerkiksi fyysisellä sydämellä on sähkömagneettinen kenttä.

Parantavaa läsnäoloa voi oppia meditoimalla sopivasti ja yhdistää mihin vain. – Ei varmaan missään CAM-hoitomuodossa kukaan ala valittaa, että ”tämän [meidän kaupallisen konseptin] hoidon piti olla teknistä katalysointia eikä tuota harmonismia”.

Energiahoidon vaikutuksen syntymisestä otan esimerkkinä myös sen, että erikoisia poikkeuksia lukuun ottamatta sekin on merkittävää, valmistautuvatko hoidon osapuolet kunnolla hoitoon eli muun muassa puhtaiden nesteiden juomisella.

Laajemmin ajatellen hoidettavan hoitoprosessi jatkuu hoidon jälkeen etenkin seuraavaan nukahtamiseen asti voimakkaana ja antamissani hoidoissa enimmillään ainakin viikon. Joten ihanteelliseen ratkaisukeskeisyyteen kuuluu myös se, että hoidettava ei hoitoprosessinsa aikana tee mitään fyysisesti eikä psyykkisesti rasittavaa ja elää terveellisesti.

Energiahoidon voima -aiheessa kehotan tutkimaan sitäkin, miksi monesti, monista eri syistä, hoitajan hoitovoima riippuu ensisijaisesti muusta kuin siitä, miten suuri määrä koulutuksia ja titteleitä hänellä on. (Asia vaatisi oman artikkelinsa. Totean tässä vain, että energiahoitajan hoitovoima riippuu mm. siitä, miten pyyteettömästi ja muutoin ”egottomasti” hän on elänyt elämänsä ja viimeisimmät inkarnaationsa, ja siitä, miten voimakasta ihmisen keskittymiskyky on.)

Lisäksi energiahoitoalan hahmottamista hankaloittaa standardisoitujen objektiivisten testien puute.

Myös Sydänkeskuksen ja sitä ylempien chakrojen aktivointi voi onnistua energiahoidossa niin huumaavasti, että ohittuu se, että suurella osalla ihmisistä heikkoudet heidän hyvinvoinnissaan juontuvat – tietoisesti tai tiedostamattomasti – heidän fyysisen kehonsa tiloista. Eikä se asia edes ole vain tekninen ja maallinen, vaan henkisessä kasvussa Sydänkeskusta alemmat chakrat ja niihin liittyvät asiat ovat kokemukseni ja pitkäaikaisten henkisten ykköslähteideni mukaan yhtä tärkeitä kuin Sydänkeskusta korkeammatkin chakrat ja niihin liittyvät asiat.

Tässä kohdin tulemmekin loogiseen kysymykseen: jos siis energiahoitajat hoitavat ja myös saavat tuloksia aikaan oleellisesti (paitsi Sydänkeskuksensa, kämmeniensä, silmiensä ym. kautta) kokonaisolemuksellaan, niin entä jos heidän hoitovoimansa voimakkuuteen vaikuttaa oleellisesti muun ohessa heidän Sydänkeskusta alempien chakrojen ja niihin kytkeytyvien (fyysistenkin) asioiden tila?

Kysymystä korostaa ensinnäkin se, että suhteellisen moni suomalainen energiahoidon kuuluisa opettaja on kuollut luonnollisesti sairauteen mutta silti selvästi ennenaikaisesti 00- ja 10-luvuilla. Asiaa ei ole julkisuudessa käsitelty. Eikä sitäkään, että moni energiahoidon kurssittaja ei ole opettaja-asemaan päästyään kuitenkaan päässyt tasapainoon, kuten pois merkittävistä addiktioista. Ja lisäksi, ihmisillä on siis paljon ihan fyysisiä ongelmia, joita energiahoitaja kohtaa, joten ihmisillä on toiveita muuhunkin kuin hienoihin henkisiin hetkellisiin kokemuksiin. (Nuo vinkit haluan tässä antaa herätteeksi vain yleisesti eli en lähde ketään yksittäistä ihmistä kommentoimaan. Pidän energiahoitamista hienona kansalaistaitona ja alana. Luotan vakaasti siihen, että ratkaisemme kaikki alan ongelmat ja nousemme upeaan tulevaisuuteen, kun olemme objektiivisuushakuisesti ratkaisukeskeisiä.)

💎

Energiahoitamisen maailma avaa voimakkaamman, laajemman näköalan siihen, mihin aina ainakin pohjimmiltaan olen uskonut ja mistä olen paljon kokemuksia saanut: ihmisen ja muun todellisuuden ydinolemus on rauhallisuus, rakastavuus ja ykseydellisyys. Sellaiseen pyhään voimme hoidoissa jossain vaiheessa päästä, vaikka alkuvaiheissa voi olla hyvinkin suuria haasteita.

Harmonian hahmottelen tunneälykkäästi ja maadoittuneesti yhteentoimiviksi Sydänkeskeisyydeksi, sisäiseksi kauneudeksi ja totuudellisuudeksi. Periaatteessa ihanteeni on, että ne ilmenisivät yhtä voimakkaasti ja niiden ilmentämiseen riittäisi tarvittaessa myös tahdonvoimaa. Käytännössä moni ihminen tarvitsee tukea ja kannustusta sisäisen kauneutensa löytämiseen ja vaalimiseen, tarvittaessa ulkoisesti korostaen. Sisäisen kauneudenkaan ei siis tarvitse olla mikään heikkoutta tai yliherkkyyttä tukeva idea.

Sydänkeskeisyydellä tarkoitan sellaisia, kuten myötätunto, myötäelävä ilo, pyyteetön välittäminen ja armollisuus. Sisäisessä kauneudessa taas on kyse sellaisesta ihmisen yksilöllisestä vapausytimestä, jota en osaa selittää. Totuudellisuudella tarkoitan muun muassa sitä, että käytöksemme nojaa eniten siihen, mihin syvimmin uskomme. Kuitenkin, koska olemme muuttuvia prosesseja ja tiedämme itsestämmekin vain vähän, totuudellisuuteen kuuluu itsestään selvästi totuudenetsiminen avoimesti ja tutkivasti.

TAUSTAA
Olen tehnyt energiahoitoja vuodesta 1999. Niihin on sisältynyt muun muassa yli 500 Reikihoitoa. Aiemmin pidin kauan parhaana osaamisenani kokovartalohieronta + energiahoito -yhdistelmähoitoa. Sen ydinolemuksena oli ensisijaisesti mukavuuden maksimointi. Nykyään minua inspiroi ensisijaisesti syvällisten tulosten tavoittelu asiakkaan vakaviin ongelmiin liittyen, hänen kanssaan yhteistyössä.

Ota rohkeasti yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Seppo K. T. Lähdevalo

044 500 1111

seppolahdevalo@protonmail.com

FI79 4710 0010 0436 8

Eezy Kevytyrittäjät Osk
Y-tunnus 2197002 – 2